Непрекъснато събирайте слюнката си. Редовно поглъщайте слюнката си в дантиен*. Древните китайци считали слюнката за особено ценна субстанция за подобряване на здравето и за лечение на болестите. Самата дума “жив” в Китай говори за значението на тази субстанция. На китайски думата се състои от два компонента – знаците за език и за вода. Очевидно древните китайци смятали слюнката – водата на езика – за символ на самия живот. Явно основание за убеждението им е фактът, че само живите хора имат слюнка, а мъртвите – не. Освен това не е трудно да се установи, че колкото по-здрав е човек, толкова повече слюнка се образува в устата му и толкова по-лесно става това. За доказателство служат продължителността и силата, с която можете да говорите непрекъснато. И двете до голяма степен са свързани с количеството слюнка в устата на човека. Когато човек може да говори само тихо и при това за съвсем кратко време, преди да остане без дъх, значи страда от недостатъчна жизнена енергия ци. Тъкмо обратното, д-р Уан Лайшън умееше да говори със звучен глас непрекъснато в продължение на 8 часа, без да изпие дори една глътка вода. Може да се каже, че той бе истинско олицетворение на китайската система за природосъобразно опазване на здравето. В тази система съществува задълбочена теория за това колко ценна е слюнката.


В китайската система за природосъобразни грижи за здравето слюнката се нарича “вода от езерото с цветята”, “нефритена течност” и “златна течност”. Тя се смята за важна жизнена материя, която е тясно свързана със сексуалната есенция, кръвта и енергията ци. Слюнката е основната връзка между сърцето и бъбреците и оказва неоценима помощ по пътя към постигане на безсмъртие. Наскоро учените доказаха, че съществува зависимост между слюнката и имунната система на човека, която според древните китайци се състои единствено от ци, кръв и сексуална есенция. Ето защо честото поглъщане на слюнката до дантиен може да подхрани жизнената ци, сексуалната есенция и кръвта и до голяма степен да подобри състоянието на имунната система на човека и сексуалната му активност. Според цигун (китайски дихателни упражнения – бел. ред.) начинът да се постигне това е да се допре езикът до небцето по време на медитация. Когато устата се напълни със слюнка, жабуркайте я за известно време, а след това я преглътнете до дантиен (като я направлявате с ума си) на 3 малки глътки при 3 последователни издишвания. С течение на времето ще установите, че способността ви да натрупвате слюнка се увеличава, а заедно с това се подобрява състоянието на имунната ви система и оттам здравето ви.

Из “Китайски упражнения за здраве” Издателска къща “Хермес”

* В китайската система за природосъобразно опазване на здравето с този термин се означава физическата област в долния дял на корема, на около 8 см под пъпа... Тъкмо дантиен определя равновесието между ин и ян, дихателната ефективност, температурата и захранването на тялото.