Според българската народна традиция раждането на две или повече деца едновременно се приема като изключително събитие. И в миналото, и сега тези деца се наричат близнаци и тяхната съдба е белязана от вярата както в техните митични способности, така и в силата на божията благословия, която е спечелила майка им. От особено значение е, ако и двете деца са момчета или момичета – тогава те имат определена магична роля за живота на цялата общност.


Ако трябва да се потърси причината за раждането на близнаци, тя е неделимо свързана с едно от най-красивите, полезни и плодовити растения – ябълката. В българската митология този плод има важна роля в народната медицина и вярвания. Не случайно при раждане, кръщене, сватба или смърт червената ябълка има основна обредна роля. Бременната жена отива до дървото при залез слънце, застава под него и поглежда в клоните му (ако е през зимата) или в плодовете му (ако е през лятото), ако иска бъдещото й дете да има червени и здрави бузки. Младоженците изяждат двете половини на червена ябълка, ако искат детето им едновременно да прилича и на двамата. Ако пък двамата съпрузи са яли слепен двоен ябълков плод, те ще се сдобият с близнаци. Със същото магично действие се приемала и консумацията на яйце с двоен жълтък.

Народът вярва, че жената, която се е сдобила с близнаци, е особено щастлива, честита и с късмет. Тя е надарена със свръхестествени сили, тъй като, от една страна, е преминала през трудното раждане на две или повече деца едновременно, а от друга – й предстои да ги отгледа и изхрани. Ако това събитие я е споходило два или три пъти в живота (народът ни вярва, че раждането на близнаци се предава по наследство в рода и че една жена може да роди няколко пъти близнаци), тя е приемана за особено благочестива и праведна, защото Господ няколко пъти е пощадил живота й при раждането. Тази Божия намеса я превръща в посредник между живите и мъртвите и затова често пъти видни лечителки или знахарки са именно жени, родили и отгледали близнаци. В миналото такива жени лекували болки в кръста, като било достатъчно само да прескочат три пъти болния, легнал в краката им. Тези лечителки можели да накарат „мъртвата кост да се прибере в човешкото тяло”, понякога няколко капки кърма от жената с близнаци били достатъчни, за да премахнат проклятието на бездетството. Вярвало се е, че такава майка може да повлияе благоприятно на лова, затова в някои райони на страната в началото на ловния сезон тя прескачала три пъти наредените на земята пушки и кречетала на авджиите. При семейни и родови празници, на Гергьовден или на Димитровден родилата близнаци е подхващала селското хоро на мегдана, защото се е приемало, че по този начин се гарантират благоденствието и берекетът на всички. Според някои поверия тази жена може дори да се превърне в магьосница, която да свали луната на земята и да вземе от нейната сила.
Децата близнаци също са надарени със свръхестествени качества и магични способности. Тяхната сила се използва в едни от най-важните за живота на общността моменти – когато се заорава селското землище, против страшните болести холера и чума или срещу различни демонични същества (вампири, караконджоли, върколаци).

Двама братя близнаци трябва да направят рало от дърво близнак, в него да впрегнат два вола близнаци и с тях за една нощ да изорат бразда около селото. Вярвало се е, че злите сили не могат да преминат през браздата и да влязат в населеното място. През това време друга двойка близнаци – момичета, месят и пекат хляб, като през цялото време, докато работят, не трябва да си продумат и дума. Само братя близнаци могат да добиват жив магичен огън, който да лекува хора и животни.