Хубост и красота могат да се пожелаят чрез личното име, като то се обвърже с определени качества или черти от външния вид на новороденото. Започвайки от главата, родителите “създават” красиви коси чрез имената Мелани, Русана, Руси, Русияна и Роксана. Бяла, светла и чиста кожа може “да се програмира” с имената Бяла, Белуша, Белинда, Беломира, Клара, Клер, Аглая, Светла(на), Снежина и Бела. Могат “да се осигурят” красиви очи и ясен поглед с имената Зара, Ясна и Лъчезара, а здраво и силно тяло – с Валентин(а) и Валери(я).
Мюсюлманите също правят избор на лично име с подобни пожелателни имена – Енвер и Нури, със значение “светъл”, “светлокож”. Родителите могат да използват най-различни варианти, когато искат детето им да е с красиво, миловидно, прелестно лице и с привлекателен външен вид. В този случай те избират имената Мил(к)а, Милена, Милвана, Милуша, Краса, Красна, Красена, Красимир(а), Хубава, Лепа, Лепава.