С мотива за закрила и за физическо здраве новородените често получават лични имена в традиционен вид като Здравко(а), Здраве(я), Живко(а). Срещат се и някои “модерни” съставни имена като Здравемир(а), Здравеслав(а), Любоздрав(а).


Добре посрещани днес са и “възкръсналите” старинни имена като Здравена и Живана. Практиката показва обаче, че по-често се предпочитат и избират преводни имена с подобно значение, като Натали(я) (от латински произход, със значение “родна, рождена”), Натан(аил) (от еврейски произход, със значение “даден от Бога”), Матей (от еврейски произход, със значение “Божи дар”), по-срещано в англосаксонските си производни Матю, Матаус, Матеус. Същото важи за името Дора (от гръцки произход, със значение “Божи дар”), което е по-разпространено със западните си аналози Дороти, Дориа(я)н(а), Доринда, Дорис, Доротеа(я). Едно от доста популярните имена в съвременната именна съкровищница е Валентин(а), което е от латински произход, със значение “здрав, силен”. Не без значение е, че носещите това име празнуват на Св. Валентин – празник, който става все по-тачен сред бъдещите майки и татковци.