Независимо от пола на детето едно от най-честите благопожелания на родителите и близките е то да е надарено с необикновена красота. Неговото лице трябва да е бяло и червено, като имената Белица, Бяла, Белан(а), Белин(а), Белоя(на), Румен(а), Румян(а), Ален(а), Белослав(а), Червенко(а), Червенуш(ка).


Съставната частица “зар” отразява пожеланието на родителите за светли, ярки, искрящи очи и ясен поглед в имената Белозар(а), Звездозар(а), Светлозар(а), Лъчезар(а), Златозар(а), както и името Велизар(а), което е от гръцки и означава стрела. Много популярно е и името Мелани(я), което също е от гръцки произход със значение “тъмнокоса, черноока”. Днес се срещат и имената Лепа(ва) (“хубава” от сръбски език), Мирабела и Изабел(а) от испански произход със същото значение, Шайна от англосаксонски произход със значение “блестяща”, Кевин от ирландски произход със значение “хубав, спретнат”, Ингрид от норвежки произход със значение “хубава”.