Независимо от пола на новороденото дете често пъти родителите избират лично име, което отразява тяхното желание детето да притежава качества като нежност, гальовност, миловидност и добросърдечност. Традиционните български имена в тази насока са Ми(л)(к)а, Милен(а), Галин(а), Драги(я), Драган(а), Благо(а) и техните многобройни производни: Благин(а), Благовест(а), Благан(а), Благи(я), Благомир(а), Благослав(а), Блажен(а), Блажуй(ка), Блажан(а), Благул(а), Благородка. Едни от харесваните, но малко познати днес имена от чужд произход са Ада, Аделаид(а) – от древногермански произход, със значение “благородна”. Според друга интерпретация тези имена произхождат от иврит и се свързват с Ада – името на втората жена, спомената в Библията, със значение “орнамент”. Името е познато със своите производни, като Адел – английски вариант, Адела, Аделин – френски вариант, Аделина – италиански вариант. По-късни френски варианти на името са Алис, Алисия(а), Алиша, добили особена популярност след разпространението на книгата “Алиса в страната на чудесата”. Близки до популярността на това име са и Амели, Амалия – от латински произход, със значение “да е обичана”, както и Анабел(л)(а) – от латински произход, със значение “обичлива”.