Колкото и да е чудно за съвременния човек, не зодиакалните знаци, а денят, в който е родено детето, може да остави белег върху личното му име. Родените в понеделник често пъти по традиция българите са кръщавали Петър, Петра, Павлин(а). Родените във вторник, който се приемал за “лош” ден, са получавали името и покровителството на някой могъщ светец, като Тодор или Атанас. В сряда се предпочитали имената Средко, Срядин(а), а в петък – Петко и Петка(н)(а). В събота родените деца наричали Съби(а), Съботин(а), Савин(а), Сабин(а), а родените в Божия ден кръщавали Неделя, Неделчо, Делян(а).


Мюсюлманите са предпочитали родените във вторник деца да се именуват Сали(е), Салих. Личното име в еврейското семейство също се е влияело от деня на раждане. Така например, ако детето се е родило в събота, го наричали Шабат, ако се е родило на друг празник – Йомтов (буквално означава “добър ден”, ”празничен ден”), а в някой слънчев летен ден – Самсон.