Според православния църковен канон в първия ден на септември се отбелязва началото на Църковната нова година, а в стопанската ни традиция това е началото на земеделските дейности. На 5 септември се честват Прор. Захария и Праведна Елисавета. В библейски план те са родителите на Йоан Кръстител. Според легендата двамата съпрузи били много възрастни и бездетни. Тогава при тях пристигнал Архангел Гавраил, за да им съобщи добрата вест, че ще имат рожба, толкова велика, че ще стане кръстител на самия спасител. Оттам името Захари(й) се превежда от латински език “Бог си спомня!”, а Елисавета е от еврейски произход със значение “Бог направи оброк, заричане, клетва”. Днес по-популярни са преводните варианти Елиз(а), Бет (а), Лиз(а), Беси. Друг значим църковен празник е 14 септември – Въздвижение на Св. Кръст Господен, или Кръстовден. Широко разпространени са имената Кръсте(и), Кръстил, Кръстьо, Кръста, Кръсти(е)на, Кръстян(а) и др.


В гръцката именна система аналог на тези имена е Ставри. Едни от най-предпочитаните женски имена са на Св. Людмила – 16 септември, и пожелателните имена на Мчци София, Вяра, Надежда и Любов, чествани на 17 септември. По-малко известни са мъжките имена, производни на прилагателното “верен”. Такива са Верадин, Вере(и)н, Верко, Вернуш, Верчо, Верислав, Веро, Верной. Първообрази на името Надежда са имената Надя(а)(е), Надей, Над(к)о, Надина, Надка, Надя, давани обикновено на дългоочаквани деца. Невероятно голямо е разнообразието от имена, производни от старобългарския глагол “любя”. Някои от тях са незаслужено забравени като Любан, Любик, Люботен, Любод, Любена, Любна, Любица, Любава, Люберад.

В традиционния мюсюлмански календар седмият месец от годината, съответстващ на нашия септември, се нарича Реджеб и родените през този месец често носят неговото име. Есенният сезон за тях се дели на два подсезона: Михриджан и Касъм Михриджан. Свързани с желанието за берекет и здраве през този трудов период са имената Илхан, Ханифе, Ремзи, Юлфет и др.