Списание „9 месеца” направи проучване сред повече от 200 бременни от София и страната, които посещават С „9 месеца” на училище. Процентите при част от запитаните са над 100, защото някои са дали повече от един отговор.

95% процента от бременните споделят, че обичат да четат, като предпочитат книги и списания. Близо 4% дават превес само на книгите, а 1% признават, че четат „всичко”.36% от бъдещите майки отговарят на въпроса „Коя е последната прочетена от вас книга?”, че това е книга, свързана с храненето и здравето на бебето. Наред с практичната „бебешка” литература анкетираните споделят и художествените си предпочитания. За 22% това са книгите на Стайнбек (особено „На изток от Рая”), за 21% - тези на Пауло Коелю (най-вече „Алхимикът”). Сред отговорите има и заглавия като „Крадци на лебеди” на Елизабет Костова, „Шифърът на Леонардо” и „Шестото клеймо” на Дан Браун, „Цветният воал” на Съмърсет Моъм. 3% не дават отговор с уточнението, че не се сещат коя е любимата им книга. 

73% от бременните предпочитат списания с по-малък формат. 19% харесват по-големия формат, а за 8% форматът, в който се печатат текстовете в периодичната литература, е без значение.


69% са на мнение, че по-малкият формат на списанията е удобен при динамичното ежедневие. Малкоформатните издания се побират лесно в чантата на съвременната майка и тя може да ги разлиства, където пожелае. 17% са на мнение, че форматът не оказва влияние на удобството в ежедневието, а 11% отговарят уклончиво – „Не мога да преценя” или „Може би”.

52% от бременните признават, че предпочитат електронните варианти на информация вместо печатните. За тях този начин е по-бърз и е в крак със съвременните тенденции. 45% не изключват електронните издания, но харесват повече печатните списания и книги. Към 3% явно не могат да преценят и са дали отговор „Понякога”.

99% от анкетираните твърдо подкрепят пестенето на хартия. За тях начините са различни – някои са съгласни да проверяват и получават сметките си по интернет, други да четат книги в мрежата, трети виждат решение в рециклирането на хартия. Само 1% нямат мнение по въпроса.

94% от бъдещите майки са пристрастни към екологичната вълна. Те споделят, че приемат екологичната кауза за своя от загриженост за природата и от изявена гражданска позиция. При 2% ангажираността е „частична”, а 4% отговарят, че не са екозащитнички.