В традиционното патриархално общество желанието за многолюдна, здрава и благоденстваща челяд е било на първо място в йерархията от стремежи и потребности. Не случайно в сватбените обичаи и обреди пожеланието за първороден син е повсеместно разпространено.


От прастари времена още в периода на бременността на майката хората са използвали различни гадания, за да определят пола на новороденото. Най-подходящо време за това са петият и шестият месец. Традиционните българи търсели внимателно появата на някои "характерни" белези при бременната, които издават мъжкия пол на детето. На първо място внимателно се наблюдавали формата на корема и начинът, по който той нараства и се изменя. Ако коремът е заострен напред и нагоре, детето ще е момче. Това се обяснявало с вярването, че момчето стои изправено на крака в корема на майката. Ако коремът се спуска надолу и е плосък, ще се роди момиче. Подобни наблюдения имат почти всички народи, а евреите от Израел казват, че "бременната носи момчето пред себе си, а момичето около себе си."

Лицето на бременната жена също може да подскаже пола на детето. В цяла Европа и в Азия мюсюлманите вярват, че ако бъдещата майка "погрознее", ако се появят петна по лицето и тялото й, ще има момиче, ако се разхубави и запази стройната си фигура, ще се появи момче. Българите казват, че "момичето краде хубостта на майка си, а момчето я дарява с още по-голяма хубост.”
Поведението на жената през 9-те месеца също може да е показателно за пола на бъдещето й дете. Евреите са установили, че ако бременната яде повече кисело, ако има по-голям апетит или пие алкохол през първите месеци на бременността, ще роди момче. Ако предпочита сладки неща и е особено придирчива към храната, ще роди момиче. Според изповядващите Исляма момче ще се роди, ако бременната е сънлива, не й се работи, движи се бавно и много напълнее. Момиче ще роди, ако запази стройна фигурата си, ако се включва в земеделските работи и непрекъснато се занимава с домашните си задължения. Българските католици са убедени в същото, защото според техните вярвания момчето прави майката по-активна, по-издръжлива и по-силна, а момичето – по-капризна и мързелива.

Традиционните българи са следели внимателно здравното състояние на бременната и по някои "болежки" се опитвали да отгатнат пола на детето й. Ако жената има болки в кръста, ще роди момче, ако я боли ниско в корема – момиче. Общочовешко е вярването в двойката опозиции ляво–дясно Първата (ляво) символизира женското начало, а втората (дясно) – мъжкото. Затова, ако първото подритване или мръдване на детето в утробата е от дясната страна, детето ще е момче, ако е отляво – момиче. Ако веднага след това в къщата влезе непознат човек и той е мъж, новороденото също ще е от мъжки пол. Сред всички европейски народи е разпространена една любопитна практика. Бременната трябва да седне на стол и след това да стане. В зависимост от това дали тя ще се опре на десния или на левия си крак, се определяло какво ще е детето. Българите гадаели пола на детето и като слагали незабелязано от бременната щипка сол на главата й. Ако след това тя най-напред се пипне с ръка отдясно, рожбата ще е момче. Според българите мохамедани в семейството ще се роди момче, ако бременността продължи повече от девет месеца.