Диагностиката на вродени сърдечни дефекти на плода, докато е още в майчината утроба, предлага възможности за по-ранна коригираща хирургия, сочи проучване на учени от Детската болница „Ан и Робърт Х. Лури“ в Чикаго, САЩ. Според експертите това може да означава по-добри резултати за неврологичното развитие и физическото здраве на бебето. Констатациите от проучването са публикувани на 4 август 2023 г. в списанието Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Вродените сърдечни дефекти, представляващи структурни, функционални или позиционни дефекти на сърцето, засягат почти 1% от всички живородени деца.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

„Особено при бебета с критично заболяване, извършването на операция една седмица по-рано може да има положително въздействие върху развитие на мозъка и редица други органи“, коментира водещият автор д-р Джойс Ву, кардиолог в Детската болница „Ан и Робърт Х. Лури“.

Проучването

За целите на проучването екипът на Джойс Ву анализира 1131 деца на възраст до 9 години с вродени сърдечни ефекти, които са били подложени на сърдечна операция в Детската болница „Ан и Робърт Х. Лури“ в периода между 2015 г. и 2021 г. Около половината от участниците са били диагностицирани още в майчината утроба.

Констатациите от настоящото проучване показват, че бебетата, диагностицирани с вроден сърдечен дефект в утробата, биват оперирани една седмица по-рано от тези, получили диагноза след раждането. При бебетата с един от най-честите некритични състояния, наречени дефекти на предсърдната преграда, операцията се осъществява между два и 12 месеца по-рано.

„Нашето проучване показва, че най-добрата грижа за децата започва с пренаталната диагностика. Необходими са повече изследвания, за да се идентифицират и преодолеят бариерите пред пренаталните тестове за развитието на плода в утробата“, коментира д-р Джойс Ву. „Те могат да включват социални бариери като разстояние до най-близкия център за медицински грижи, липса на грижи за деца или невъзможност за отпуск от работа. Имаме нужда от по-добро разбиране на тези фактори, за да осигурим най-висококачествени грижи за бебета, родени със сърдечни дефекти, и техните семейства.“

Значението на пренаталното диагностициране и ранната хирургия

Връзката между пренаталната диагностика и по-ранната хирургия се наблюдава при бебетата с критични дефекти, при които е необходима операция възможно най-рано след раждането, както и при тези с някои некритични здравословни състояния.

ОВУЛАЦИОНЕН КАЛКУЛАТОР

„По-ранната хирургия при някои видове некритични вродени сърдечни заболявания може също да предотврати състояния като сърдечна недостатъчност“, пише Джойс Ву в съобщение за здравни медии. „Нашите открития подчертават, че пренаталната диагностика е от решаващо значение за избора на най-подходящото време за извършване на необходимата операция, която неминуемо ще окаже въздействие върху дългосрочното здраве на бебето. Методите за пренаталната диагностика трябва да бъдат еднакво достъпни за всички бременни жени.“

Източник: https://media.framar.bg/