Представете си, че притежавате ключа към всички затворени врати и сърца! Представете си, че можете да отключвате безценни съкровища и да надниквате в човешките мисли и чувства! Представете си, че не съществуват тайна или код, които вие да не можете да разгадаете! Лесно е да се постигне – стига да имате разковниче. Тази магическа трева всъщност расте по ливадите. Тя прилича на зелената четирилистна детелина, само че е по-дребна и хората я берат, докато е зелена, цъфнала или я събират, когато е изсъхнала и се е скрила в сеното. И колкото и да е лесно за откриване, само познавачите могат да намерят разковничето. Една мъдра, живяла над сто години костенурка знае къде расте то. Затова иманярите търсят нейното леговище с надеждата тя да им покаже къде е ключът към всички загадки и несметни богатства. Според легендата, ако заградите с плет леговището на костенурката, тя ще ви отведе при разковничето, което й трябва, за да премахне преградата и да стигне до яйцата си. След това можете да използвате разковничето, за да се сбъднат вашите желания. Вода с различни билки в нея се е използвала от традиционния българин, за да предпази дома и имота му от зли сили, крадци и злосторници. В полунощ под обсипаното със звезди небе в пълно мълчание стопанката е оставяла насред двора медно котле с вода, в което са натопени магичните билки росен, перуника, комунига, тинтява, иглика и вратика. На сутринта с тази вода са се поръсвали всички ъгълчета на къщата, като задължително се е напръсквало над огнището и под дръвника.


Зли сили държат в ръцете си вълшебната билка омайниче и не позволяват човешка ръка да я откъсне. Затова според традиционните вярвания рано сутрин в пълно мълчание баячката трябва да се съблече и да тича към ливадите с омайниче, което расте понякога и по нивите между пшеницата и ръжта. Само така тя може да го притежава и да използва силата му да омайва хората и да ги впримчва в безумна любов. Трябва обаче да се внимава как се бере това растение, защото, ако е без осил, магията му е още по-силна. Злите вещици го слагат в хляба и който е ял от такъв хляб и пийне вода след това, може и да полудее или да умре. Затова омайничето не се яде и не се пие, но се носи скрито в пазвата. Пак така зашито в дрехата се носи и любичето, а ако се даде и капчица от него на избраника, той ще е верен до гроб на момата.

Самодивите и юдите са митични същества, които според народните легенди най-добре познават силата на билките. Те могат да направят отровни стрели, чиито върхове намазват с билката делянка. Ако момъкът е уцелен с такава стрела, той забравя клетви и вярност, изоставя либе и невеста и хуква по горите да търси самодивите. По българската земя расте и билката, която може да върне младостта и да запази вечен живота. Но само Магда самовила ще ви каже коя е тя в замяна на вашата преданост до гроб...