Румяна Радулова, психолог, пред "9 месеца"

Някои бременни имат желание бъдещият татко да присъства на раждането, но се опасяват да не би това да повлияе впоследствие на интимния им живот с партньора. Какво бихте им казали?

Често партньорите имат подобно опасение и то е свързано с объркването, което преживяват по отношение на интегрирането на ролите на сексуален партньор и на родител. Подобни преживявания могат да възникнат и след раждането по отношение на женските гърди, възприемани  като еротичен обект и същевременно като кърмещи бебето. Тези опасения са свързани с несъзнаваното връщане към преживяванията от собственото раждане, ранните отношения с майката и инцестната забрана, която интегрираме.Има случаи, в които се получава съревнование между двете баби, свързано с грижите за бебето. Какъв съвет бихте дали на младите родители, попаднали в подобна ситуация?

Тук има риск младите родители да се идентифицират с ролята на деца, за чието внимание се борят бабите и да бъдат въвлечени в конфликт на лоялност, който ще рефлектира в двойката. Родителите трябва ясно да държат перспективата на родителската роля и функции и да не се въвличат в ролята на арбитри или в опити да задоволят емоционалните нужди на бабите. Трябва ясно да се комуникират нуждите на младото семейство и помощта, на която разчитат. Важно е младото семейство да уговори помежду си и с помагащите фигури начина, по който ще приема помощ, колко и от кого.   


За някои двойки първите месеци след появата на бебето се оказват изненадващо кризисен период. Защо това е така и може ли тази криза да се избегне, да се вземат някакви „превантивни мерки“?

Това е така, защото има много промени в реалността и отношенията, към които двойката трябва да се адаптира. Важно е партньорите да разговарят за трудностите си, да не се опитват да правят нещата по “правилния” начин, а да търсят своя стил на справяне и решаване на проблемите. Много  съществено е да не подминават своите интимни нужди като партньори. Добра идея е поне веднъж седмично да излизат навън като двойка и да правят нещо приятно, без разговори за бебето и семейната организация около него.