Ако искате името на вашето дете да звучи изключително древно и оригинално, несъмнено трябва да познавате наследството на траките. Те са ни завещали прекрасните имена Арина (с вероятно значение “слънчева богиня”), Бендида – едно от имената прозвища на Великата богиня майка при траките или още както я наричат Кибела. Сред мъжките имена се открояват Дионисий или Залмоксис – върховни тракийски божества. С пожелание за светло бъдеще можете да наречете детето си Резос или Роксана (със значение “светлина”). Тракийската дума “марка”, означаваща “кон”, откриваме в имената Марк(о), Марика. Нека не забравяме и славната история на известните ни от историческите извори имена на тракийски владетели като Терес, стоял начело на Одриското царство в средата на V в. пр.Хр., на неговите синове Ситалк и Спарадок и на техните наследници до средата на ІІ в. пр.Хр. Садок, Севт, Медок (Амасок), Месад, Котис, Керсеблепт.


Много от тракийските имена са по-популярни със своите преводни значения, като името Камила, което в латинския си вариант означава “млада послушница на жреца”, и Велизар, стигнало до нас в своето гръцко значение “бързоног”.