УНИЦЕФ дари 45 000 играчки за ранно детско развитие на всички детски градини в 3 области на България

Над 45 000 детски играчки бяха дарени от УНИЦЕФ на всички детски градини в областите Шумен, Сливен и Монтана. Дарението е част отдългосрочните усилия на УНИЦЕФ за насърчаване на ранното детско развитие в тези региони. В тези региони, като част от дългосрочната програма на УНИЦЕФ за ранно детско развитие са изградени (в област Шумен), или предстои да бъдат открити (в областите Сливен и Монтана) социални, здравни и образователни услуги, които да подкрепят семействата на малки деца. Програмата се осъществява в партньорство с местни власти, лечебни заведения и други заинтересовани страни.


„Играта е начинът, по който се развива малкото дете. Чрез нея то опознава света - запознава се с речта, буквите и числата, развива своето мислене, физически и социални умения, учи се да бъде търпеливо, да си съдейства с други деца, да контролира емоциите си – умения, които са необходими за успешното справяне в училище, както и за живота в обществото, каза Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, и добави – всички ние – родители, професионалисти и обществото като цяло носим отговорност да осигурим на децата най-добри условия и възможности за игра – вкъщи, пред блока и в детската градина.”

Редица изследвания сочат, че посещаването на детска градина има изключително важна роля за развитието на детето. То води до по-малко отпадане на децата от училище и съответно до по-голям шанс за по-дълго продължаване на образованието, което от своя страна е предпоставка за успешна реализация на пазара на труда.


„Ранното учене и образованието са единственият начин да се прекъсне кръга на бедността. Затова е изключително важно всички деца да имат възможност да учат от най-ранна възраст, включително и в семейството, и да бъдат включени в качествено обучение, защото това е уникален шанс обществото да преодолее неравенствата и осигури социална стабилност в бъдеще”, обобщи Таня Радочай.