Предложението е прието, промените в Кодекса на труда са факт. Още от понеделник бащите у нас ще могат да ползват нов вид платен отпуск - 2 месеца за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Отпускът ще може да се ползва наведнъж или на части, решиха депутатите. Условието е бащата да не е вземал отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Предвиденият отпуск не може да се прехвърля на другия родител.

Важно за родителите, чиито деца посещават ясли

Възможността за ползване на двумесечен отпуск за отглеждане на дете до осемгодишна възраст е само за осигурени лица, като всяка година обезщетението ще се определя изрично. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Бащата (осиновителят), който иска да излезе в отпуск, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

Важно за родители и ученици

Приетите промени съдържат и две основни изменения, засягащи транспонирането в българското законодателство на две основни директиви на ЕС – едната е свързана с предвидими и прозрачни условия на труд, а другата – със съчетаването на семейните задължения и професионалния живот. В тази връзка са заложени две разпоредби, които предоставят възможност на работника и служителя да има адекватна информация, свързана с трудовото му правоотношение и се доразвива с елементи за възможността за професионално израстване. Предвидени са и допълнителни възможности, свързани с информация по отношение на заплатата, почивките, работното време и отпуските.

Източник: https://nova.bg/