На 14 юни екипът ни имаше удоволствието да бъде сред гостите на полудневната конференция „Ефективни практики за ранно детско развитие“. Събитието бе организирано от екипа на реализираната от фондация „Тръст за социална алтернатива“ специализирана програма ЗЗБЗБ. На място, в хотел „Рамада“, бяха разгърнати някои важни теми около услугите, свързани с ранното детско развитие и родителските умения.

Програмата "Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще" (ЗЗБЗБ) се прилага от 2016 г. в България в градовете София и Пловдив. ЗЗБЗБ представлява лицензиран и адаптиран към българските условия вариант на международната програма Nurse-Family Partnership. Тя е насочена към майки до 22-годишна възраст, под 28-ма гестационна седмица, от уязвими общности.

Програмата предоставя форма на патронажна грижа, включваща посещения от една сестра в дома на бременна жена, които продължават до навършване на двегодишна възраст на детето. Тази услуга позволява не само предоставяне на качествени медицински насоки и знания за отглеждането на малко дете, но и социална и психологическа подкрепа за майки, които разполагат с ограничени финансови, образователни, социални ресурси. 

В началото на събитието Мария Евгениева, клиничен ръководител ЗЗБЗБ, разказа на гостите повече за историята на Програмата и сподели с присъстващите опита с патронажната грижа за уязвимите бременни жени и майки в България. 

По време на конференцията бе направена оценка на резултатите от патронажната услуга. И това, което излиза наяве за периода след раждането, е наистина окуражаващо. ЗЗБЗБ майките имат по-добри прктики за хранене на детето през първата година от живота му и показват по-високи резултати относно родителството след раждането в по-широк план, особено по отношение на дейностите за ранната стимулация от страна на родителите. 

Що се отнася до практиките за хранене на детето през първата година от живота на бебето, майките от ЗЗБЗБ са кърмили първото си дете поне 0,79 месеца по-дълго от сравнителната група майки от уязвими общности

"Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще" е създадена преди повече от 40 години от проф. Дейвид Олдс и е програмата с най-много доказателства за ефективност в подкрепа на ранното детско развитие в света. Понастоящем Програмата се осъществява в Австралия, Англия, Канада, Норвегия, САЩ, Северна Ирландия и Шотландия, като резултатите във всички страни са еднакви: 

  • По-добро пренатално здраве;
  • Успешен изход от бременността;
  • По-малък брой травми на децата от инциденти;
  • По-малък брой случау на насилие и липса на грижи; 
  • По-дълъг период до следващата бременност;
  • Повишена трудова заетост сред майките;
  • По-добра готовност за училище;
  • По-малка вероятност за въвличане в престъпления;
  • Намалено използване на социални помощи.