Д-р Спас Игов, анестезиолог-реаниматор, I САГБАЛ „Св. София” – София

Има три варианта

Ако при започнало вагинално раждане е поставена епидурална анестезия, но се наложи секцио, има три варианта. Единият е да се направи секцио с епидуралната анестезия. Другият вариант е да се извади катетърът и спинално да се добави определено количество анестетик. Третият е да се премине на по-мощна анестезия.