На 12 март екипът на „9 месеца” кани бъдещите и настоящите майки от столицата на лекция на тема „Бабите – начин на приложение”. Ние и психотерапевтката Елза Калоянова ще ви очакваме на 3-ия етаж на ЦУМ от 10.30 часа.

От лекторката:

Здравейте!
Предварително Ви благодаря, че ще дойдете на тази лекция!

В нея ще разгледаме отношенията между различните поколения – в случая между нас и нашите майки или майките на съпрузите ни, през призмата на две важни за общуването между хората теории:

1. Теорията за асертивността или отстояващото поведение. Как да казваме „не” на човека, с когото общуваме, кои са неписаните човешки права, които имаме... но също има и отсрещният; как да живеем хармонично и по-лесно да се разбираме с околните.

2. Теорията за конфликтите. Да, различията между нас съществуват. Как да се справяме в конфликтни ситуации, имаме ли знанието и умението да влизаме и излизаме от тях. Каква  полза да извлечем от тези конфликти.

Разбира се, ще има време и за въпроси и за обсъждане на конкретни „трудни” примери за различията между поколенията.