Как се измерва любовта? Отговорът е учудващ – по резултатите. Ако попаднете в среда, където любовта се превръща в категория, знайте, че става въпрос за сугестопедия – наука за възприятието, чието начало поставя българският учен проф. Георги Лозанов. В основата на методиката е ненатрапчивото учене. Учебният процес е спонтанен и всички участници, включително и учителят, трябва да са уверени, че нещо необикновено се случва. „Методиката действа на всички сетива. Чрез нея можем да отключим заложбите на малките. Създаваме необходимата среда – пускаме им класическа музика, рисуваме им, т.е. даваме им пример, след което децата спонтанно започват да участват в заниманията“, обясни Анета Златанова, сугестопедагог от учебни центрове „Леонардо”. Бебетата и малките деца разбират всичко, което се случва около нас. Те усещат и чувстват емоциите и на двамата родители. Общувайки с малките, можем да направим всеки жест, знак или дума необикновени. „В Япония е прието майките да общуват вербално с децата си където и да отидат, без значение какво точно правят. В тази източна страна никой няма да ви погледне странно, ако обяснявате на едно новородено или дори на плода в утробата си какво се случва. Това се наблюдава ежедневно и е свързано с разбирането на хората там”, добави сугестопедагогът Иван Граховски.

7-те закона на сугестопедията

Първи закон: Любов

Става въпрос за човеколюбие, не за сантимент. В сугестопедията любовта на учителя към учениците може най-добре да се илюстрира чрез образа на родител, който учи детето си да кара велосипед, без то да може да каже в кой момент родителят му го придържа или не.

Втори закон: Свобода

Свободата дава възможност на учителя да съобрази учебния процес с особеностите на всяка група. Тя също позволява на учещите да изберат дали да вземат участие в някои дейности, например песни, игри и т.н., които може да не им допадат в момента. 

Трети закон: Убеденост на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Състоянието на увереност, че нещо необикновено, различно от обществената сугестивна норма, непременно се случва, води до усещане за вдъхновение. Всичко трябва да се случва спонтанно.

Четвърти закон: Многократно увеличен учебен материал

Учебният материал в едномесечен чуждоезиков курс трябва да е пъти повече от един типичен подобен курс. Например курсът за начинаещи да се състои от 3000 лексикални единици, усвоявани за 100 учебни часа, без домашна работа, което със сигурност надвишава установената норма. Тази пропорция се отнася и за останалите предмети. Ако нормата се промени с времето, сугестопедичният курс също трябва да увеличи обема на съдържанието заради постоянния стимул на еволюцията. 

Пети закон: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото

За да разберем какво е слон, трябва да го гледаме в неговата цялост, а не всяка негова част поотделно.

Шести закон: Златно сечение

Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция) е математическа формула за изчисляване на идеалната симетрия. Тя се отбелязва с гръцката буква φ и има стойност, приблизително равна на 1,618. Златното сечение е не само математическо понятие, то е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. Терминът „златно сечение" е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за „идеалното човешко тяло”. То е било познато на египтяните и древните гърци още в Античността.

Седми закон: Приложение на класическото изкуство

Класическото изкуство създава състояние на психорелаксация и хармония, които помагат за спонтанно повишена възприемчивост, като психичните резерви се разкриват в приятна атмосфера. 

Сугестопедия за деца до 3 години

Малко преди да започне обучителният процес, децата са предупредени, че предстои да се случи нещо интересно. Учителят се преоблича в реквизит. Децата усещат това и сами влизат в залата. Всичко е различно, като в приказен свят на свободно общуване. Заниманието може да е четене на приказки или да е свързано с творчество, развитие на фината моторика, чуждоезиково обучение. Всички си избират играчки, които служат за помагала. Тогава преподавателят пита със загадъчен тон: „Искате ли сега...?”. „В отговора се съдържа ключът към мотивацията и интереса на децата, обясниха от центрове „Леонардо“. – По този начин се осъществява естествената връзка към съдържанието, без да се изисква усилие.” Учителят „играе” с всяко дете, използвайки учебното съдържание. Другите, които чакат, са заинтригувани да наблюдават какво необикновено се случва: интонацията, поведението на преподавателя и най-важното – обичта, която излъчва. Никой не се чувства изолиран от учебния процес. Смехът и удовлетворението са пътят към научаването на нови неща. Децата не просто се забавляват, те трябва да вземат 5–10 пъти повече материал в сравнение с традиционното преподаване. Така се използва тяхната мотивация и те „препускат” през съдържанието. Целият процес протича на фона на класическа музика, а символите са опората на паметта. Сугестопедията е комбинация между изкуство, чувство и игра – за да се разбере напълно, трябва да се преживее.

Текст: Марин Иванов