Кога да направим първия преглед при педиатър след изписването на бебето от родилния дом?

Някои специалисти препоръчват новороденото да се прегледа от педиатър до 24 часа след изписването от болницата. Ако всичко е наред обаче, моята препоръка към младите родители е да наблюдават детето, да записват въпросите си към лекаря, които ги вълнуват, и едва след 1–2 денонощия да осъществят срещата на бебето с педиатъра. 


Добре е лекарят да посети семейството в дома му. Така той може да забележи и евентуални грешки, допуснати при местоположението на детското легло, или неправилно положение на детето. В случай че родителите имат някакви притеснения, препоръчително е да заведат бебето в медицинското заведение, за да може веднага да му се направят нужните изследвания.

Д-р Пламен Масларски, педиатър, МБАЛ „Вита” – София