През този месец детето става все по-активно и все повече има нужда от компания.

Какво може
Ръцете и очите му все повече действат координирано. То обича да играе с ръцете си и ги разглежда с интерес.
Може да фиксира предмети на разстояние 20–30 см. Обръща  главата си надясно, наляво, нагоре и надолу. Кривогледството изчезва. 


Детето с лекота се обръща от лежащо положение наляво и надясно. Когато е по корем, държи главата си повдигната и прави опити да пълзи. Понякога пръстите на ръцете му са свити в юмрук, но то вече умее и да ги разтваря.
Детето става все по-общително и постоянно търси компания. Обича да му се обръща внимание, плаче, ако е само. Радва се, когато го закачат, и се смее с глас. То все повече захитрява.


Хранене

През четвъртия месец детето се храни (кърми) 6 пъти дневно през 3 до 3 ½ часа. През четвъртия месец то наддава около 650 г и пораства с около 2.5 см. Това са само ориентири – всяко дете се развива със свое темпо.

Как да му помагате

 Отделяйте повече време на детето! То има нужда от нежност и обич.
 Окачете около леглото му играчки, за да ги докосва и хваща. Внимавайте те да нямат дребни детайли, които могат да се пръснат и детето да ги погълне.
 Пускайте му музика и детски песни.
 Винаги го гледайте в очите, когато му говорите.
 
Смущаващи факти
 То не фиксира с поглед предметите.
 Не се усмихва.
 Не умее да задържа и да обръща главата си.