Прави ли се тест за алергия преди епидурална аналгезия?

Проби за чувствителност се правят винаги когато има предварителни данни за алергия, независимо от нейния вид. В разговор между анестезиолога и раждащата се установява дали има кръстосани алергии. Тогава тестът също е задължителен. Ако сте чувствителна към нещо съвсем невинно според вас, информирайте анестезиолога, защото този факт може да го насочи към какви медикаменти сте алергична. Не се притеснявайте – местните анестетици са много добре пречистени и не водят до алергични реакции.