Преварената или минералната вода е по-подходяща за детето?

Препоръчително е водата, която давате на детето, да е преварена, за да се избегне замърсяването. То може да пие изворна вода, но минералната вода не е подходяща. Високата минерализация при някои видове може да доведе до проблеми с бъбреците. Ако все пак предпочитате да давате на детето си минерална вода, избирайте нискоминерализирана и редовно сменяйте вида.