От най-ранна възраст момчето Лъв се стреми да омайва околните с блясъка си. Често дори и чрез пакостите си то търси този ефект... Малкият господин държи винаги да е център на внимание, а заобикалящите да “свирят по гайдата му”.
Това момче е буйно, енергично, постоянно е в движение. То не познава умората и като всеки огнен знак обича и търси предизвикателствата. Родителите му не са завиждане – трудно могат да го управляват и да му слагат “юзди”.

Момичето
Госпожица Лъв проявява невероятна решителност и като че ли щом проходи, се зарежда с желание да “води парада”. В игрите тя не търпи второстепенна роля – нейното доживотно амплоа е да е “царица”. Момичето има пъргав ум и няма нужда от обстоятелствени обяснения, за да стигне до същността на нещата. То обаче е склонно да драматизира обикновени случки, за да изживява по-силни емоции. Понякога дори като че ли изгубва връзката с реалността и има нужда да бъде върнато на земята...