Какво може
 Детето умее да се качва и да слиза по стълби без опора.
 Може да прави конструкция от 5 кубчета.
 Съблича се и се обува само.
 Може да рисува балон, ябълка и др.
 Вживява се в роля в игрите.
 Може свързано да разказва или да описва нещо, което е видяло или го е развълнувало.

Как да му помагате
 Играйте игри, като всеки път му отреждате различна роля.
 Стимулирайте го да разказва преживени случки или приказка, която сте му чели. Задавайте му насочващи въпроси. Обогатявайте речника му, като достъпно му обяснявате значението на новите думи.


 Поощрявайте го да общува с други деца. Разширявайте компанията му и следете доколко успешно се социализира.
 Отнасяйте се с него не като с бебе, а като с добър приятел.
 Добре преценявайте какви и колко забележки да му правите – многото не означават винаги по-добро възпитание.

 Създавайте му навици, които ще са му нужни цял живот.
 Развивайте самочувствието му. Окуражавайте го, когато успява да се справя.
 Формирайте у него отношение към природата, естетиката.