От най-ранна възраст момчето Овен показва характера на силния пол. То физически е много активно, действа без страх и често се озовава на ръба на “пропастта”. Привличат го шумните игри и забавления. Понякога е агресивно и дори опасно за средата си. Според него най-добре е спорът да се решава с юмруци, вместо с думи и убеждения... Момчето Овен постига целите си с помощта на изключителната си енергия и упоритост. Родителите му обаче трябва постоянно да са нащрек и да не го изпускат от погледа си. Няма да им е много лесно.

Момичето Овен
От малко момичето Овен проявява силното си честолюбие. То лесно се обижда, ако желанията му не се изпълнят на мига или пък думата му не се чува. Често действа импулсивно, готово е с “главата” си да разбива стени. Ако се опитвате да го поучавате, ще срещнете яростната му съпротива или две уши, които не чуват нито една ваша дума. Единственият път към опитомяването на характера на малката госпожица Овен е нежността. Тя има нужда от интелектуални занимания и от участие в съревнования, в които ще се стреми да е първа.