27 май 2014 г.

Децата, чиито родители са пушачи, страдат по-често от синдрома на раздразнения пикочен мехур, показват резултатите от проучване на Американската урологична асоциация.
В проучването са взели участие 45 деца на възраст до 4 год., които са имали типични за заболяването симптоми – често уриниране и невъзможност за задържане на урината. Те са били разделени в 3 групи в зависимост от силата на симптомите. 24 от малчуганите са били към групите с умерени и силно изразени симптоми, а 21 – с леки.


Майките на почти 40% от децата с умерени и тежки симптоми на заболяването са били пушачки и често са излагали детето си на вредното влияние на цигарения дим, докато децата, чиито майки не пушели, са били със значително по-леки симптоми и бързо се повлиявали от лечението.