Какъв е рискът, ако единият от родителите страда от заекване? Дали и детето също ще заеква?

Малчуганите са особено склонни да копират поведението, маниерите и начина на изразяване на възрастните, особено на родителите. Затова възможно е не поради някаква генетична обремененост, а поради копиране детето на заекващ родител в определен период от развитието си също да заеква. Не бива обаче това да създава чувство на вина у заекващия родител, защото е нещо поправимо. С малко усилия и търпение то може да се преодолее.