През последните няколко десетилетия се наблюдава значително нарастване на честотата на алергичните състояния. По данни на СЗО над 40% от населението на света страдат от атопия. Астмата засяга 10–15% от детското население, алергичният ринит – 3–35% в зависимост от географския регион, а за честотата на хранителната алергия данните зависят от диагностичните критерии, като се приема, че е около 5%. Тези статистически данни сочат атопията и алергичните болести като глобален здравен проблем на съвременността.

Правилният подбор на високочувствителни и специфични диагностични тестове осигурява точна идентификация на сензибилизиращите алергени, подпомага диагнозата и избора на терапевтичен подход, дава възможност за проследяване на резултата от лечението.

Златен стандарт за определянето на свръхчувствителност към инхалаторни и хранителни алергени са кожноалергичните проби (КАП) и/или специфичните серумни IgE, определени в кръвна проба. Двата вида тестове имат свои предимства и недостатъци. Предимствата на кожноалергичните проби (КАП) са ниската цена, лесното изпълнение, бързото получаване на резултата, дават информация за алерген-индуцираната хистаминолиберация на ниво кожа. Недостатъците на този вид проби са, че те не са количествени и зависят от реактивността на кожата, приема на медикаменти, уменията на персонала, изпълняващ теста, качеството на тест-алергена, неприложими са при кърмачета, малки деца и пациенти с кожни болести, при провеждането им съществува риск от анафилактична реакция. Предимствата при определянето на специфични IgE са количественото отчитане, стандартизацията на теста, безопасността за пациента. Недостатъците са по-високата цена, това че определят само циркулиращите IgE и не дават информация за медиаторите, освобождавани от мастоцитите, възможната кръстосана реактивност между различни алергени.

Индикациите за определяне на специфични IgE антитела са:

  • Анамнеза за алергични реакции
  • Деца под 2-годишна възраст (избягване на рисковете от КАП)
  • Несъответствие между данните, получени от КАП, и анамнезата
  • Деца с дермографизъм
  • Хранителни алергии

Phadiatop (Pharmacia) е качествен тест за определяне на специфични IgE и метод на избор при скриниране за атопия. Съдържа микс от най-честите инхалаторни алергени: D. pteronissinus, D. farinaе, бреза, тимотейка, маслина, котка, куче, кон. С най-висока чувствителност е при деца на възраст 5–6 години и по-слаба при деца под 4-годишна възраст. За този възрастов диапозон метод на избор е Infant Phadiatop (Pharmacia), включващ микс от основните хранителни и инхалаторни алергени.

От полза за диагнозата на алергичните състояния е и определянето на общия серумен IgE. Трябва да се има предвид, че концентрацията на циркулиращия IgE зависи от алергенната стимулация и рецепторното насищане. Атопично дете, слабо стимулирано от даден алерген, обикновено има нормални резултати от тестовете. От друга страна, повишени нива на общия  IgE може да има при здрави лица, както и при болести без връзка с проявите на атопия.

 

Д-р Е. Викентиева, д.м., Лаборатория ЦибаЛаб