Какво представлява трансфонтанелната ехография?

Трансфонтанелната ехография е ултразвуково изследване на централната нервна система през фонтанелата. Чрез него се установяват вродени малформации и мозъчни кръвоизливи, получени вътреутробно, вследствие на мозъчна малформация на плода или при някаква травма, инфекция или инцидент. Колкото по-рано се открият тези проблеми, толкова по-скоро могат да започнат наблюдението и лечението (медикаментозно или хирургично). Целта е да се предотврати смъртта на нервни клетки.