При двуплодна или триплодна бременност смята ли се за недоносено дете, родено преди 36-ата г.с. с тегло под 2.500 кг?

Недоносено е всяко дете с тегло 2.500 кг, родено в 37-ата г.с. или преди това, без значение дали е близнак. Ако бебето е родено след 37-ата г.с., но е под 2.500 кг, то се смята за доносено. И обратното – може да е родено преди 37-ата г.с., но да е с много високо тегло. Въпреки това то е недоносено.

Д-р Радка Масларска, педиатър неонатолог, “Токуда Болница София”