Майка разказва, че 2-годишната й дъщеря предпочита играчки, които светят, писукат и произвеждат шум. Тя се пита защо децата харесват най-вече играчките, които нямат никаква стойност от педагогическа гледна точка.

Причината е в повечето дразнения, които предизвикват тези играчки. Те присветват, свирят и шумолят, понякога дори създават илюзия, че са живи. Куклата, която говори и пълзи, като че ли е част от обитателите на дома. Затова тя предизвиква повече внимание от иначе педагогически по-ценната кукла, която безжизнено лежи, където я оставят, но за нея могат да се полагат “майчини” грижи... Интересът към механизираните играчки обаче много бързо се охлажда. Наблюденията показват, че след известно време детето обикновено се насочва към по-ценните от педагогическа гледна точка играчки. Щом се убеди, че говорещата кукла му дава неверни отговори, повтаря все едно и също, пълзи много бързо или много бавно, то бързо загубва интерес към нея и я зарязва. Така че не купувайте само скъпи механизирани играчки за малкото си съкровище. В един момент дори саморъчно направеното човече от хартия и парцали може да е далеч по-забавно и да стане верен приятел...