Известният американски психолог К. Роджърс смята, че най-разумният начин да отглеждате детето, е да се отнасяте към него като към цвете. Градинарят полива, разрохква почвата и тори, грижи се за растението да има достатъчно светлина. Тази метафора невинаги е разбираема за родителите. Какво ще рече да го поливат, да го торят и да му осигуряват светлина? Преди всичко това е изкуството да създават положителна атмосфера. Ако говорим за обучение, важно е детето да иска да учи, да му е интересно. Като зеница на око трябва да пазим и култивираме позитивното отношение на детето към обучението. От нас се искат две неща – първо, да даваме свобода за свободен избор, в резултат на което се правят и самостоятелни изводи. И втора, деликатно да помагаме, да ръководим действията му, ако детето го пожелае. От желание детето по-бързо да се развива някои родители прекалено пресират мъника и не оставят любимото си „цвете” да се развива и израства в своето си темпо и по своя начин.

Необходимо е обаче да обучаваме детето и да общуваме с него. Но какво правят родителите в името на ранното развитие? Опитват се да научат детето да чете още на годинка или две. Трябва да се отнасяме с уважение към нивото, на което е детето, разбира се трябва да му определим и ново равнище.

Времето е изключително ценно – трябва да отделяме много време на малкото дете. Да се увличаме заедно с него, да разглеждаме интересни неща, но нищо насила! Има една прекрасна дума: спонтанност. Някои се занимават с буболечки, други – с листенца и цветчета, трети – с колички. Използвайте всичко това, за да подхранвате интереса на детето още повече, този метод определено ще обогати малкия човек.

Успешните родители действат по различни начини. Някои дават на детето голяма свобода. Тяхната „ненамеса” не означава равнодушие, а доверие към детето. Ако вземем предвид опита на Мария Монтесори, може да заключим, че средата, в която живее детето, трябва да е културно обогатена. Тогава то ще има с какво да се занимава, възприема, „попива”, при това дори самостоятелно. Други родители поддържат детето за всичко, което го е интересувало, и се пристрастяват заедно с него. Да създават достатъчно наситена културна среда около детето и да му дават възможност то самото да избира и да „живее” в нея - несъмнено това е ключ към успешно развитие. Прекрасни варианти са да „залеем” децата с музика, изобразително изкуство, поезия, танци. Да, защото резултатът е, че  красотата се развива естетически, умствено и духовно.

Не на последно място – да бъдем деликатни. Детето преди всичко е наш приятел, така че нека се постараем да уважаваме това, което го вълнува и интересува, в никакъв случай да не го подценяваме, да не принизяваме емоциите му. Важно е да подкрепяме успехите му, макар и малки, да споделяме чувствата си, да помагаме, когато ни помоли.

 

Източник: "Что делатъ, чтоьi дети хотели учиться, умели дружитъ и росли самостоятелньньiми"