Даниела Петрова, ст. акушерка, Медицински център „Св. Петка” – София

Стягане и отпускане на корема

При раждането жените усещат болката по различен начин. При някои тя започва ниско долу, при други – със стягане и отпускане на корема (всъщност това са контракциите).
Подготвителните контракции се появяват от време на време в края на бременността. А когато започнат контракциите при раждането, те не спират. Станат ли през 5 мин, тръгвайте за болницата.