Антрополог от Орегонския университет твърди, че напрежението, свързано с репродукцията, и увеличаващата се плодовитост обясняват защо при жените се наблюдава по-бързо влошаване на състоянието на зъбите, отколкото при мъжете. Това заключение се основава на обстоен анализ на данни за честотата на зъбните кариеси при групи от населението в предисторическо и в днешно време, извлечени от проучвания в света. Според Джон Лукас, професор по антропология, специалист по проблемите на зъбите, скелета и храненето, основен фактор са били драматичните промени в женските хормони.


Заключенията са публикувани в сп. “Съвременна антропология”. В проучването се проследява честотата на зъбните кариеси по пол, за да се покаже, че състоянието на зъбите при жените обикновено е по-лошо, отколкото при мъжете.

Промяната при производството на храни от земеделските общества също се свързва с увеличаване на кариесите. Антрополозите обясняват разликите при жените и мъжете и с поведенчески фактори, включително с разделението на труда по полови признаци и с предпочитанията при храненето.
Според Лукас ролята на специфичните за жените фактори е отричана от антрополозите, но те придобиват съществено значение, тъй като земеделието е свързано с увеличена плодовитост и заседнал начин на живот. Професорът се опитва да докаже, че развитието на земеделието увеличава изискванията към репродуктивната система на жената и допринася за стимулиране на фертилността. Това усилва негативното влияние на промяната в храненето върху състоянието на зъбите при жените. Комбинираното влияние на увеличена фертилност, промяна на хранителните навици и разпределението на труда при преминаването към земеделски общества съдейства за половите разлики, наблюдавани в честотата на зъбния кариес и днес.

Анализите на Лукас се основават на предисторически антропологични и на съвременни данни за здравето. Ученият установява, че повече кариеси се наблюдават предимно при зрелите жени. Според него по-високата честота на това увреждане на зъбите при дамите се влияе от три основни фактора.
Женски полови хормони. Установява се, че тези хормони и свързаните с тях физиологични фактори могат съществено да повлияят образуването на кариеси. Проучване върху животни установява, че женските естрогени, но не и мъжките андрогени, са свързани с кариеси. Лукас твърди, че естрогените имат натрупващ се ефект, както и че колебанията през пубертета и високите нива през бременността благоприятстват образуването на кариеси.
Биохимичен състав и количество на слюнката. Жените произвеждат по-малко слюнка от мъжете, като по този начин се намалява отстраняването на хранителни остатъци от зъбите. През бременността химичният състав на слюнката се променя, като нейното антимикробно действие намалява.
Увеличен апетит, имунна защита и отвращение към някои храни през бременността. Професорът установява, че жените изпитват стръвен апетит към високоенергийни и сладки храни през третото тримесечие и отвращение към месо през първото тримесечие.

Из чуждестранния печат
Симона Симеонова