Д-р Валентина Григорова, зам.-директор по медицинските дейности в I САГБАЛ „Св. София”

Форцепсът не е страшен

В нашата болница вече не използваме форцепс по време на раждането. В миналото той беше често прилаган инструмент. Лекарите предпочитаха да прибягнат до двете метални лъжици, когато главата на бебето е в изхода на таза, а детските сърдечни тонове заглъхват. Практиката показва, че много по-добре е да се използва форцепс, отколкото натиск върху корема на бременната. Лекарят обхваща главата на бебето с металните лъжици и леко го издърпва навън. Инструментът е така направен, че да пасне идеално на извивките на бебешката глава. Бременните не бива да се страхуват от него, той може само да помогне при раждането, а не да навреди.