Не само постъпването в детската ясла или градина предизвиква стрес у малкото дете. В съвременния динамичен живот много семейства сменят своето жилище, града, селото или страната си. Тази промяна малко или много влияе върху психиката на детето по два начина. Първият – то трябва да свикне с новия дом, губи своите приятелчета, а в някои случаи се налага да овладее и чужд език. Вторият механизъм, който разстройва детето, е също толкова важен – родителите са напрегнати, суетят се, притеснени са, защото имат различни проблеми или в началото не им е комфортно на новото работно място и т.н. Като резултат при детето могат да настъпят някои нежелателни емоционални и поведенчески реакции – то става тъжно, не иска да посещава новата ясла или градина, училище...


В своята практика съм наблюдавала 3–4-годишни деца, при които след смяна на местоживеене са се появили заекване, тикове, страхове, опадане на косата.

Когато тези житейски промени предстоят, детето трябва да бъде подготвено за тях чрез посещения и разходки до новото място, а по възможност и да бъде запознато с някои деца. Спокойно да му бъде обяснено защо се налага преместването и да му се изтъкват хубавите страни на тази промяна. Важно е детето да дава воля на своите чувства и тревоги – родителите не бива да ги игнорират, защото събитието е разстройващо не само за тях. Детето има нужда от внимателно и разбиращо отношение. Не бива да се прекъсват и връзките със старите познати и приятели – чрез телефони, гостуване, срещи на обичани от всички места.

Д-р Маргарита Поппандова
детски психоневролог