Флуорът е елемент, който е известен от XIX век, а повече от 60 години е обект на сериозно научно изследване. Макар и да се съдържа в съвсем малки дози в човешкото тяло, флуорът не е чуждо вещество за организма ни. Ето защо според доц. Николета Маркова – детски дентален лекар в столичния Медико-стоматологичен център „Медстом“, шеф на катедра във Варненския медицински университет, лектор в С „9 месеца“ на училище, флуорът може да създаде проблем единствено ако се предозира. „Когато флуорната профилактика при децата е проведена умно, тя дава отличен резултат – качествен и устойчив зъбен емайл“, казва зъболекарката. Какво обаче се има предвид зад ключовото определение „умно“? Оформят се две гледни точки на две основни групи специалисти.
Американската школа залага на локалните форми (или на комбинирана форма на профилактика), например пастата за зъби. Някои европейски специалисти пък държат на вът реш ната профилактика – капки, таблетки,флуорирана вода, флуорирана сол и др. „Добре е флуорна профилактика да се назначава по преценка на детския лекар, а не тя да се провежда масово. Препоръчителна е например за деца, които имат смущения в храненето, отразяващи се неблагоприятно върху зъбите. В тези случаи от 6-месечна възраст педиатърът може да предпише на бебето капки с флуор. Препоръчваната профилактична доза флуор при кърмачетата е 0.25 мг на литър.


За децата от 1 до 3 год. тя е 0.5 мг, а след 3-ата година – 0.75 мг. Детският стоматолог обаче трябва да бъде уведомен, ако на кърмачето се дават флуорни капки. Когато родителите доведат детето на около годинка на първия му дентален преглед, зъболекарят следи за неблагоприятни промени и когато види някакви изменения, може да предпише локално средство, което съдържа флуор. В този случай, ако на бебето се дават флуорни капки, те задължително трябва да се спрат. Различните средства за флуорна профилактика не бива да се дублират.
Когато давате капки на детето си, когато миете зъбите му с паста, за която нямате представа колко флуор съдържа, и то пие минерална вода с високо съдържание на флуор, рискът от флуороза е голям“, пре дупреждава доц. Маркова. Затова специалистите препоръчват на бебето и малкото дете да се дава изворна вода, тъй като тя съдържа незначително количество флуор. Критичният период за развитие- то на флуороза е до около 8-ата година затова родителите трябва да бъдат по-бдителни.

„Има няколко степени на флуороза. Симптом на първата степен са едва доловимите бели петънца по зъбите. И това – след определен период (няколко години) на пиене на вода, която съдържа над 1 мг на литър флуор. Следващите степени се характеризират с жълто кафяво оцветяване на зъбите, като в много редки случаи може да се стигне до 4-а или 5-а степен на флуороза, която се изразява в почерняване на зъбния емайл. Това става при деца от райони, в които съдържанието на флуор във водата надвишава многократно оптималната доза. Свръхприемът на флуор може да засегне не само зъбите, но да наруши и здравината на костите. Флуорът може да бъде изключително полезен, но само след изготвяне на точен баланс от детски дентален лекар, който да прецени рисковите фактори при всеки конкретен случай и да изработи индивидуална профилактична програма.

Сандра Керелезова