Колко време е нужно да се носи лепенката, след като пъпчето на бебето падне? 

Ако се поддържа добра хигиена, лепенката не е нужна. Дезинфектирайте със спирт пъпчето при всяка смяна на памперса и го пристягайте с конец (или с щипка). Спиртът има охлаждащ ефект, но не предизвиква болезнено щипане. В случай че около пъпчето има натрупан кръвенист секрет, можете да поставяте антибактериална пудра. Колкото по-често правите това, толкова по-бързо пъпчето ще падне. След това вече то може да се мокри. 

Виолета Тоткова, акушерка, Център за бъдещи родители и грижа за детето „Супер мама” – София