Ще се вдигна на пръсти, ще протегна ръчички,
да достигна в небето звездичките.”

Елисавета Багряна

Трудно е за нас, твърде земните хора, заобиколени от измамната сигурност на нашата планета и ограничени от нейното притегляне, да разберем младите смелчаци алпинистите. Те безспорно обичат живота, но поривът нагоре е по-силен от опасностите, които крият стръмните скали. Планината с нейните върхове и височини ги привлича неудържимо.


Край вас расте един малък алпинист. Едва проходило, още клатушкащо се като пате, бебето се опитва да повдигне краче. От високо светът изглежда по-широк и по-интересен. През детството желанието за катерене се увеличава всеки следващ ден. Малчуганът иска да види, да пипне, а защо не и да опита вкуса на предметите. Той се стреми да порасне нависоко, преди да е пораснал наистина.

Един ден, неподозирайки копнежите на вашето дете, ще го откриете
възседнало рамката на креватчето
която то се опитва да прескочи. То търси височина и свобода. Скоро нищо и никой няма да може да спре този негов естествен стремеж. Излезте само за миг от стаята, която мислите за обезопасена, и ще заварите детето на най-невероятните и неподозирани места – не само под масата, но и върху нея. Желанието му да се покатери го прави по-ловко, по-пъргаво, по-съобразително. Детето е открило, че може само да си помогне. Макар и с мъка, то бута и влачи малкото си столче и с негова помощ опитва да достигне телефона. На стената виси картина с кученце – защо да не я стигне и нея, защо да не погали кученцето?
Отгоре светът става по-достъпен за погледа, но особено за малкото, още неопитно дете той е и

много по-опасен
Всеки открехнат прозорец, всяка висока мебел са потенциална заплаха за детето. То няма преценка за разстоянията и за опасностите, все още няма житейски опит и развито чувство за самосъхранение, за да може да се пази само. Неговата двигателна система и равновесието му още са несигурни и неукрепнали.
Без рязко да ограничавате свободата, а оттам и развитието на малчугана, бъдете внимателни и предвидливи. Дръжте изобретателния малък алпинист „под око” и се опитвайте да предотвратите „белята”, преди тя да се е случила.
Закриляйте с любeща ръка неговите смели и неочаквани полети, без да се страхувате само когато е „кацнал” високо, високо върху сигурните рамене на татко си.

Доц. Райна Арнаудова 
неонатолог