Д-р Фицхю Додсън – известен американски детски психиатър, е посветил дълги години на децата, на техните проблеми и на родителите. Ето някои негови заключения на базата на богатия му опит.


Вашето дете е единствено и неповторимо и завинаги ще си остане такова. То не може напълно да се вмести в общите характеристики на малките деца, описани в книгите. Защото там е представено най-типичното за всички, а не индивидуалните особености на всяко. Колкото по-навреме, още от бебешката му възраст, го приемете като личност със свои особености – темперамент, начин на хранене и сън, толкова по-лесно ще ви е да се нагодите към всичко неочаквано, което ще се прояви по-късно. Ако се опитате да прекроите детето си по ваш модел, ще се получи една карикатура на неговата същност. От вас обаче зависи дали още отрано то ще започне да гледа на света с доверие и през оптимистични очила, или обратното – ще стане песимист, който не вярва на никого, а най-малко на себе си.