Кой е по-добре да ми помага в грижите за бебето – бащата или бабата?

След изписването от родилния дом най-добре е за детето да се грижат единствено неговите родители. Разбира се, за една млада майка е много важно да знае, че може да разчита на помощта на човек с по-голям опит в отглеждането на деца, каквато много често е бабата. Затова не отхвърляйте нейната помощ. Случва се обаче възрастната жена да се натрапва и да обсебва новороденото с оправданието, че тя знае повече. Дори и да е така, бабата вече е минала по вашия път и трябва да ви остави сама да се научите, макар в началото да правите грешки. Отстоявайте ролята си на майка.