Чувала съм, че ако бебето е много голямо, по време на раждането може да му се счупи ключицата, когато излиза навън. Вярно ли е това и какво се прави след такава травма?

Счупването на ключицата се случва много рядко – ако бебето е прекалено голямо, най-често е застанало в неправилно предлежание и не може да излезе лесно от родилните пътища. Когато се установи това, не се налага обездвижване на ръката и тялото на бебето. Ключицата на детето обикновено много бързо зараства. Все пак тази ръка трябва да се щади известно време.