Едно бебе се счита за недоносено, когато е родено преди навършване на 37-ата гестационна седмица и/или е с тегло под 2500 г.

Ако бебето е родено след навършване на 37-ата г.с. и е с тегло под 2500 г, говорим за интраутеринна хипотрофия – забавен вътреутробен растеж.

Тези две групи новородени са обединени в категорията „Ниско тегло при раждането“, което ги нарежда при новородените с висок риск.

Колкото по-ранен е срокът на бременността при родоразрешението, толкова по-голям е рискът за новороденото.

Недоносените бебета имат много специфични клинични проблеми, свързани с това, че развитието на всички органи и на техните функции е незавършено и не е достигнало степента на зрялост, която да осигури на бебето безпроблемно справяне с родовия стрес и послеродовата адаптация към извънутробния живот.

Най-сериозен е проблемът с незрялостта на белия дроб, който е бил причина за високата смъртност при недоносените бебета преди 3–4 десетилетия. Оттогава са проведени множество изследвания и открития, благодарение на които са разработени все по-нови и усъвършенствани методи за диагностика и лечение. Тяхното прилагане позволява смъртността в тази група да намалее драстично.

Развитието на централната нервна система и нейното кръвоснабдяване също е незавършено и това е причина за по-лесно възникване на мозъчни кръвоизливи или исхемични мозъчни увреждания с дългосрочни неблагоприятни последици за неврологичното развитие на детето.

При тези деца са по-чести инфекциите заради ниските нива на антитела в кръвта. Майчините антитела преминават през плацентата към плода едва през третия триместър на бременността. Следователно колкото по-рано се роди едно бебе, толкова по-голям е имунният дефицит.

Голямо предизвикателство е метаболизмът и особено храненето. Калорийните нужди са големи, а капацитетът за хранене – много малък.  Водно-електролитният баланс е твърде лабилен. Налага се допълващо венозно хранене, но и там обемът на вливането не може да е твърде голям и вливаните разтвори не могат да са твърде концентрирани, така че е нужно много внимателно изчисление на хранителните вещества, електролитите, калорийността и обемът, при това ежедневно, в зависимост от възрастта и телесното тегло на бебето, както и от неговото състояние.

При децата с интраутеринна хипотрофия белодробните проблеми са по-редки. Там на преден план е метаболитният проблем с  по-честа хипогликемия, нисък калций и белтък.

Друг типичен за тази група проблем е по-голямото от нормалното съдържание на клетки в кръвта, водещо до нейното сгъстяване. Това води до забавяне на кръвотока в най-малките кръвоносни съдове и съответно до влошено клетъчно дишане и хранене. Има и риск от образуване на вътресъдови тромби. Проблемът се задълбочава при недостатъчен внос на течности поради физиологичните загуби на вода след раждането.

За успешното лечение и отглеждане на недоносеното новородено са необходими много неща:

  • Съвременно техническо оборудване (кувьози с модерна сензорна система, поддържащи подходящи условия на околната среда, така че бебето да не губи калории за терморегулация, да има подходяща влажност, предпазваща изключително тънката и пропусклива кожа от изсъхване и нараняване, модерни апарати за изкуствено дишане, които позволяват мониториране на белодробния обем и налягане, така че обдишването да е щадящо и да се избегнат усложненията, свързани с него).
  • Съвременни медикаменти, разработени специално за новородените, какъвто е сърфактантът – вещество, чието наличие в белия дроб на доносените новородени им осигурява добро белодробно разгъване и нормална белодробна функция след раждането. При недоносените бебета сърфактантът е не само в недостатъчно количество или липсва, но и химическият му състав е несъвършен.
  • Разбира се, необходима е и техника за мониториране на основните жизнени функции и за бърза и надеждна диагностика, както и възможност за лабораторни изследвания с много малко количество кръв.
  • Най-важен обаче е опитният персонал. Високата квалификация на лекарите, акушерките и медицинските сестри е гарантът за благоприятен изход за бебето.

Освен с технологична обезпеченост на интензивния детски сектор към СБАЛ „Свети Лазар“ ние разполагаме и с опитни специалисти. Тъй като близостта на майката с бебето е от изключително значение за адаптирането на новороденото, ние се стремим да осигурим пълен достъп на родителите до тяхното недоносено дете по време на болничния престой.

 

Текст: екипът на АГ болница "Свети Лазар"