Първите 12 седмици от живота на Вашето бебе са забележителни.
Обърнете внимание!

  • След раждането – фокусира ли бебето погледа си върху лицето Ви и следи ли го отблизо (на разстояние до 10 см)?
  • От втората седмица – може ли да Ви разпознава?
  • От шестата седмица – следи ли с поглед ярка играчка?
  • Около шестата седмица – появява ли се великолепната му първа усмивка?
  • Около дванайстата седмица – започва ли да гука, да протяга ръце към предметите наоколо и да ги сграбчва?