Страдам от тежка анемия – хемоглобинът ми е 78. Налага ли се преждевременно раждане?

Тежката анемия не е причина за преждевременно раждане, но е основание за ежеседмично проследяване на състоянието на бебето. Трябва да се прави запис на сърдечните му тонове и да се търсят евентуални отклонения. Ако плодът е добре, предприема се лечение на бременната. Когато анемията е вродена, детето най-вероятно се е настроило към по-ниската стойност на хемоглобина на майката. И в този случай ежеседмичното проследяване на състоянието на плода обаче не отпада.