Епидуралната упойка предизвиква ли гадене и повръщане?

В хода на раждането при разкритие 6–7 см започват рефлекторно гадене и повръщане, независимо дали има, или няма аналгезия. Тези усещания се предизвикват от напредването на родилния процес. Акушерките с дългогодишен опит казват: „Щом жената повръща, значи раждането напредва.”