Дали детето ми се развива правилно? Здраво ли е? Трябва ли нещо да се промени в храненето? При профилактичните изследвания се изясняват всички въпроси, а предпазните мерки се задълбочават.

След раждането новороденото лежи със затворени очи върху корема на мама, кожата му е покрита с жълтеникаво-белезникава субстанция. И вече му предстои първият преглед, при който се преслушват сърцето и белите дробове и се изследват кръвоснабдяването на кожата, функциите на мускулатурата и рефлексите.

До училищната възраст следват девет нови изследвания през определени периоди. Чрез тях педиатърът установява дали детето преминава през всички етапи на развитието си с правилното темпо.

Какъв е стартът?

Още първият преглед след раждането е доказателство колко важна е профилактиката. Отначало лекарят установява дали детето е преминало без наранявания през раждането. Следва тестът на Апгар, наречен на името на американска анестезиоложка, която го е разработила. При това трикратно през пет минути се определят най-важните жизнени функции на новороденото – цвят на кожата, пулс, дишане, тонус на мускулатурата и рефлекси. За всяка функция се поставят от нула до две точки, като колкото по-висок е техният брой, толкова състоянието е по-добро. Много добър е резултатът, ако сборът от точките е между осем и десет. По-малък брой от пет сигнализира, че бебето се нуждае от бърза намеса и специални грижи.

Точно такава е целта на ранния преглед – да се установят възможно най-рано нарушения в развитието, като например нарушения в слуха. Подобни нарушения водят до увреждания в психичното развитие.

Чрез изследване на кръвта лекарят изключва евентуална намалена функция на щитовидната жлеза или нарушена обмяна на веществата. Към стандарта принадлежи и контролът върху провеждането на задължителните имунизации, които започват от седмата.

Новости

Повече информация за родителите, по-добро сътрудничество със стоматолозите – това са някои от насоките за бъдещото подобряване на профилактиката.

 • В рамките на скрининга за новородени бебетата се изследват за белодробното заболяване муковисцидоза. Прилага се тристепенно изследване на кръвта.
 • Провежда се стандартизиран слухов тест – скринингаудиометрия.
 • Изследването на зрението се прецизира – установява се дали лещата е мътна (катаракта) или дали детето има кривогледство.
 • Педиатрите установяват при всеки профилактичен преглед какви грижи се полагат за детето и дали в семейството има неблагоприятни фактори.
 • Новост при профилактиката е и лекарската информация и консултиране за предпазване от злополуки, за избягване на слънчево изгаряне, за правилно кърмене и хранене, за развитие на говора.

Профилактичните прегледи са безплатни за родителите, когато се провеждат в определените периоди.

Здравните каси изграждат напомнящи служби, с които информират родителите за предстоящите прегледи. В някои федерални провинции са разработени наказателни мерки при неявяване на децата за задължителните профилактични прегледи.

Държавният контрол обаче не може да замести грижите, които родителите са длъжни да полагат за децата. Затова при профилактичните прегледи се предлага информация за родителите, особено за храненето и за съня на децата и за вредата от тютюнопушенето в тяхно присъствие.

Важно е да се знае, че колкото по-рано се установи даден проблем, толкова по-бързо лекарят може да се намеси и да помогне за решаването му. Затова никога не забравяйте определените дати за профилактичните прегледи на детето си.

Профилактични прегледи

Какво прави лекарят?

 • Веднага след раждането U1–Апгар тест, кръвно изследване, тегло и ръст
 • От 3-ия до 10-ия ден – U2–скрининг на новороденото – органи, скелет, предпазване от рахит, изследване за муковисцидоза, консултация за храненето
 • 4–5-а седмица – U3 – тазобедрени стави, растеж и развитие
 • 3–4-и месец – U4 – развитие и подвижност, хранене, слух и зрение
 • 6–7-и месец – U5 – развитие, рефлекси, подвижност, зъби
 • 10–12-и месец – U6 – говор, подвижност, алергии и хранене, сръчност
 • 1 до 2 год. – U7 – развитие, зрение, слух, говор, ваксинации
 • 2 год. и 10 мес. до 3 год. – U7a – развитие, дефекти – крайници, гръбначен стълб, зъби, зрение и слух
 • 3 год. и 10 мес. до 4 год. – U8 – развитие, зрение, слух, поведенчески проблеми, зъби, специален слухов тест, говорни нарушения
 • 5 год. до 5 год. и 4 мес. – U9 – физическо и психично развитие, зрение, слух, говорни нарушения, подвижност, сръчност.