Първата среща на детето с логопеда е с предварителна заявка от страна на родителя. Това обикновено става, когато той е забелязал някакво речево нарушение и е посъветван от учителите в детското заведение или от детския педиатър. За съжаление, все по-често съвременните деца имат някакви езиково-говорни затруднения.

Четенето на специализирана литература не би заменило една своевременна консултация с логопед. Специалистът не само ще идентифицира аномалиите в речта, но и ще ви покаже посоката, в която да развивате детето. Той ще ви каже как да направите процеса на развитие на речта по-ефективен и ако е необходимо, ще препоръча консултация с други специалисти.

Обикновено първата консултация с логопед e не по-рано от 2-годишна възраст на детето, а проблемът с произношението на звуци при деца над 5 години е ясен сигнал за посещение при логопед.

На каква възраст детето трябва ясно да произнася звуковете?

* До 4-годишна възраст омекотяването на звуковете трябва да изчезне напълно и всички гласни да звучат в съответствие с нормите на родния език, да са се появили звуковете С, З и Ц.

* Звуковете Ш, Ж, Ч и Щ трябва да бъдат напълно формирани до 5-годишна възраст.

* До 6-годишна възраст се формират звуковете P и Л.

По време на първата консултация логопедът се запознава с детето и в зависимост от възрастта му установява състоянието на:

  • звукопроизношението;
  • артикулационния апарат;
  • фонологичните способности;
  • морфологията (строеж и значение на думите);
  • синтаксиса (построяване на изреченията);
  • състоянието на гнозиса (разпознаване, класифициране в категории и идентифициране на обектите);
  • състоянието на праксиса (планиране, изграждане и изпълняване на комплексни моторни програми, чрез които се реализират целенасочени двигателни действия).

Всеки логопед има свой арсенал от инструменти и техники, които използва при работа с деца. На първото занимание е желателно да присъстват родителите. Логопедът ще поиска от вас да разкриете всички особености в развитието на детето, започвайки от периода на бременността, раждането, храненето, темперамента и предпочитанията на малкото, начина на възпитание, появата на първите звукове, времето на прохождане и проговаряне, реакциите на детето към различни по сила звуци, изображения, предмети, раздялата с мама и постъпването в детска ясла и т.н.

При този разговор е желателно да споделите с логопеда всичко детайлно, за да може той да направи вярна преценка. Бихте могли да си напишете предварително на лист всички въпроси, които ви вълнуват. Не се притеснявайте да отговаряте на тези въпроси. Информацията, която логопедът получава, е конфиденциална и не подлежи на коментар пред трети лица.

Когато разговаряте с логопеда, опитайте да му разкажете подробно за всички ваши притеснения. Бихте могли да запишете всички думи, които детето не може да произнася добре.

Преди срещата с логопеда е желателно да подготвите детето, като му разкажете къде ще го заведете и какво то може да очаква. Направете го, без да го плашите, това не е изпит. Бихте могли да вземете със себе и любимата играчка на детето. Ако то е страхливо и често плаче в непозната обстановка, можете да отидете с друг роднина, който ще може да занимава детето по време на беседата. След тази среща родителите решават дали ще искат този логопед да работи с детето им.

Какво още трябва да знаете

При нарушено звукопроизношение над всеки звук се работи самостоятелно. Приблизително 2–3 месеца са необходими за постановката и автоматизацията му в речта. Някои звукове могат да се работят и паралелно, но това зависи от детето, от състоянието на моториката, от броя на нарушените звукове, от това колко време можете да отделяте за упражнения у дома. На всяко занимание логопедът отчита успехите и затрудненията на детето, винаги ще получавате обратна връзка, а също и подробни задачи за домашна работа. Ако няма упражнения за затвърдяване у дома – изисквайте! Работата у дома е задължителна! Необходимо е ежедневно да изпълнявате домашните задачи, в противен случай при 2–3 посещения седмично, без да се затвърдяват нещата у дома, работата над звука се увеличава до 4–5 месеца, а може и повече (в зависимост от нарушението).

В едно занимание логопедът работи не само върху звукопроизношението. Той си поставя и много други задачи, с които развива паметта, вниманието и мисленето на детето. Обогатява речта му, учи го да построява вярно изречения и др. Ако предстоят няколко години, преди детето да започне училище, можете да се настроите за доста системна работа, дори с участието на други специалисти.

Ако сте потърсили логопедична помощ непосредствено преди започването на първи клас, подгответе се за увеличаване на броя на посещенията и активно включване в работата на логопеда.

В заключение

Имайте предвид, че продължителността на логопедичната терапия зависи не само от логопеда, но и от особеностите на самото дете, а също и от вашето отношение към тези занимания. Отговорното изпълнение на домашните задачи значително ще ускори процеса и ще се постигнат отлични резултати.